Hypnoplay therapie: chronische pijnbestrijding met medische zelfhypnose en speltechnieken

Gepubliceerd op 7 september 2021 om 23:11

Pijn: Een gevoel, een emotie, een ziekte of een symptoom?

Chronische pijn is een grote bron van menselijk leed. Maar wat is pijn eigenlijk en hoe ervaar je het? Onderzoekers, filosofen, psychologen en artsen hebben er door de eeuwen heen hun hoofd over gebroken. Is het een passie, een emotionele toestand, of een ziekte? De poging om pijn te begrijpen en een passend antwoord erop te vinden is één van de oudste uitdagingen in de geschiedenis van de geneeskunde.

Het concept van pijn is pas sinds de 19e eeuw losgekoppeld van religieuze en spirituele zaken. Nog later, rond de jaren negentig van de vorige eeuw, werd de pijn erkend als een daadwerkelijk fysieke toestand; een sleutelteken van een ongezonde toestand. Net zoals bloeddruk, of ademhalingstempo. Sindsdien wordt pijn als een frequent symptoom van verschillende ziekten gezien en artsen over de hele wereld haastten zich om het te verminderen door middel van pijnstillers.

Vreemd genoeg blijven we aan de àndere kant horen over geestelijke gezondheid, psychische pijn en hoe mensen in hemelsnaam kunnen sterven -want dat kan- aan een 'gebroken hart'. Waar zit dan het onderscheid tussen lichamelijke en emotionele pijn? En zouden we pijn dan tòch als een gevoel moeten beschouwen? Kortom: Een symptoom van een lichamelijke ziekte, of een gevoel?

Chronische pijn Chronische pijn verwijst naar pijn die langer dan drie maanden aanhoudt, of die gedurende maanden en jaren terugkeert, of pijn die langer dan een maand aanhoudt na een genezen letsel of ziekte welke de oorzaak was van de pijn. Chronische pijn heeft meestal zijn waarschuwingsfunctie verloren. 

Verwantschap tussen lichamelijke pijn en emotionele pijn: klinische implicaties voor hypnose

Bij chronische pijn kan er een verknoping zijn opgetreden tussen de pijnpaden en negatieve emoties. De trigger op de pijn kan dan de emotie zijn terwijl er weinig of geen schade meer in het lichaam is

In het dagelijks taalgebruik kan het woord pijn zowel naar lichamelijk- als emotioneel lijden verwijzen. Deze overlap ziet men in klinisch-epidemiologische studies vaak terug: veel cliënten met chronische pijnen hebben ook emotionele ontregelingen zoals angststoornissen of depressie.

Emoties, pijn en het lichaam

Van pijn is het duidelijk dat lichaamsinformatie (schade) daar een rol in kan spelen. Maar ook emoties en gevoelens hebben een lichamelijk fundament. Volgens de fameuze James-Lange theorie (eind negentiende eeuw) volgen de lichamelijke reacties automatisch/direct op de perceptie van een opwindende stimulus. Het voelen van deze lichamelijke veranderingen is de emotie. Lichamelijke veranderingen zijn er dus eerder dan de emotie en niet andersom. Op deze zienswijze is veel kritiek gekomen. MacLean sluit zich echter bij hem aan met zijn opvattingen over het limbische systeem: het deel van de hersenen waar emoties ontstaan vanuit een integratie van interne (lichamelijke en viscerale) en externe stimuli. In onze tijd zijn het LeDoux, Damasio en Panksepp die hier vanuit modern wetenschappelijk onderzoek onderbouwing en verfijning in aanbrengen. Emoties steunen volgens Damasio, net als lagere mechanismen van bioregulatie zoals ‘genot en pijn’, in belangrijke mate op het registeren van lichamelijke veranderingen. Inderdaad blijkt uit PET-scan onderzoek dat de hersenregionen die pijnsignalen uit het lichaam verwerken ook betrokken zijn bij het voelen van emoties. Omgekeerd geldt dat als men situaties van droefheid, angst, kwaadheid voor de geest haalt dat daardoor de hersenactiviteit toeneemt in de hersenstam, hypothalamus, amydala, thalamus, somatosensorische cortex en anterieure cingulaire cotex; dezelfde gebieden die ook bij de verwerking van affectieve-motivationele dimensie van pijn betrokken zijn.
Dus zowel pijn als emoties ontstaan door het verwerken van lichamelijke signalen in overlappende hersenregio’s.

Pijn, emoties en lichaam als drie-eenheid

Hypnoherapeut en speltherapeut Drs. Coleta van Bekhoven beseft dat pijn, emoties en lichaam een drie-eenheid vormen die elkaar wederzijds beïnvloeden en deels overlappen. Binnen de pijnbestrijding in hypnose zijn deze denkbeelden al ver doorgevoerd. Dat betekent concreet dat men via het beïnvloeden van één component de andere component kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld: lichaamsbewustwording kan tot emotioneel inzicht leiden, emotioneel inzicht/verwerking kan de affectief-emotionele dimensie van pijn in gunstige zin beïnvloeden. Hieronder staan enkele potentiële ingangen voor pijnbehandeling benoemd, die allen tegelijk in het gebruik van medische hypnose samenkomen.

  • Lichaamsbewustwording kan tot emotioneel inzicht/verwerking leiden. Lichamelijke relaxatie kan pijnvermindering geven. 
  • Vermindering van angst/zorgen vermindert de spierspanning en verbetert de houding en het adempatroon. Verwerking van een psychisch trauma vermindert de lichamelijke pijn. 
  • Vermindering van pijn vermindert de lichamelijke verkramping en verbetert de houding en motoriek. Pijnverlichting vermindert angstige gespannenheid en depressie en bevordert positieve emoties

Hypnose als natuurlijke pijnbestrijding

Op de basis van Dave Elman, de grondlegger van de medische hypnose, heeft Drs. Coleta van Bekhoven het gebruik van hypnose als natuurlijke pijnbestrijding, verder uitgewerkt en gecombineerd met speltherapeutische technieken tot een nieuwe behandelmethode. Deze nieuwe en zeer effectieve Hypnoplay therapie wordt ingezet als pijnbestrijding bij chronische pijn in plaats van medicijnen of anderszins pijnbehandeling zoals bijvoorbeeld neuraaltherapie, waarbij injecties aan de cliënt worden gegeven om de uiteinden van de zenuwen te doden en zo ongevoeligheid voor pijn te bereiken. Deze therapie is gefinetuned op het vrouwelijk lichaam en brein een "activeert" de zelfhelende kracht die vrouwen bezitten met als resultaat dat chronische pijn significant vermindert of geheel verdwijnt. 

Van Houdenhove, L. (2007). Stress, emoties en pijn: een vicieus samenspel. Stress, het lijf, en het brein. B. Van Houdenhove. Leuven. LannooCampus: 51-73.

Oostrom, Ina & Simona Linskens  Vijay Sharma - (2017) Hypnose, de sleutel tot eigen kracht.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.